cư dân miền Tây

Xóm dớn miền Tây

Xóm dớn miền Tây

GD&TĐ - Là một trong những nghề phổ biến của cư dân miền Tây, đặt dớn đánh bắt thủy sản có từ rất lâu đời. Đặc biệt, khi mùa nước nổi về, ở những cánh đồng mênh mông vùng biên giới còn hình thành cả những xóm dớn, tập trung nhiều người ở các địa phương khác tìm tới mưu sinh.