cơ sở giáo dục

Làm rõ các loại hình cơ sở giáo dục

Làm rõ các loại hình cơ sở giáo dục

GD&TĐ -Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có Báo cáo Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi), trong đó có  nội dung liên quan đến các loại hình cơ sở giáo dục. Cụ thể:

Đề xuất về cơ chế quản trị của cơ sở giáo dục

Đề xuất về cơ chế quản trị của cơ sở giáo dục

GD&TĐ - Quản trị cơ sở giáo dục là một trong những nội dung được nhiều đại biểu Quốc hội góp ý. Theo đó, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đã có báo cáo giải trình, tiếp thu. Cụ thể:

Nhiều chính sách có hiệu lực trong tháng 3/2019

Nhiều chính sách có hiệu lực trong tháng 3/2019

GD&TĐ - Bắt đầu từ tháng 3 này, nhiều chính sách mới của Chính phủ sẽ có hiệu lực, trong đó có quy định về điều kiện thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

5 cách cải thiện lương giáo viên

5 cách cải thiện lương giáo viên

Trong điều kiện hiện nay, với khả năng có hạn của ngân sách nhà nước và yêu cầu cân đối giữa các ngành, nghề, Nhà nước sẽ rất khó khăn trong việc đổi mới và hoàn thiện chính sách lương đối với đội ngũ nhà giáo. Tuy nhiên, trước yêu cầu đổi mới, phát triển giáo dục và thực trạng đội ngũ nhà giáo hiện nay thì cần phải có nhiều cách để cải thiện lương giáo viên.