cơ chế đặc thù

 Áp dụng cơ chế đặc thù đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực CNTT

Áp dụng cơ chế đặc thù đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực CNTT

GD&TĐ - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn yêu cầu các đại học, học viện, các trường đại học có đào tạo các ngành CNTT trình độ đại học khẩn trương triển khai xây dựng Đề án áp dụng cơ chế đặc thù đào tạo nhân lực CNTT trình độ đại học trong giai đoạn 2017-2020.