cây lạ

Những cây kỳ dị ở New Zealand

Những cây kỳ dị ở New Zealand

Cho dù công nghệ và khoa học của chúng ta phát triển và hiện đại đến đâu thì vẫn có rất nhiều nơi trên thế giới mà Mẹ Tự nhiên thống trị tuyệt đối. Một trong những nơi đó là Slope Point tại New Zealand.