cái chết trắng

Cái chết trắng....

Cái chết trắng....

Một cô gái trẻ xinh đẹp, chỉ trong vài năm đã biến thành người gầy còm già lão do ma túy.