cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Lãnh đạo Chính phủ sẽ đối thoại tại Diễn đàn cấp cao về cách mạng công nghiệp

Lãnh đạo Chính phủ sẽ đối thoại tại Diễn đàn cấp cao về cách mạng công nghiệp

GD&TĐ - Trong hai ngày 12-13/7, sẽ diễn ra Diễn đàn cấp cao: Tầm nhìn và chiến lược phát triển đột phá trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Đây là sự kiện do Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương đồng chủ trì tổ chức. Tại đây, dự kiến Thủ tướng sẽ đưa ra thông điệp rõ ràng về công nghiệp 4.0 của Việt Nam trong thời gian tới.

Thu hút FDI:  Hết thời “vơ bèo vợt tép”

Thu hút FDI: Hết thời “vơ bèo vợt tép”

GD&TĐ - Dự thảo Chiến lược thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) giai đoạn 2018 - 2023 vừa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) công bố. Theo đó, thời gian tới FDI sẽ theo hướng chọn lọc nhằm xác định những ngành, lĩnh vực ưu tiên, từ đó, thu hút được thế hệ FDI mới, có chất lượng và sức lan tỏa đến kinh tế trong nước, chứ không dễ dãi như trong thời gian qua...