cá mập trắng

Cận cảnh cá mập trắng ăn xác chết

Cận cảnh cá mập trắng ăn xác chết

Đây là một cảnh tượng hiếm hoi mà các nhà khoa học có thể quay được trên biển Thái Bình Dương: Một con cá mập trắng dành 18 tiếng để ăn xác cá voi lưng gù.