công tâm

Công tâm với lịch sử

Công tâm với lịch sử

GD&TĐ - Lịch sử luôn có những ngã rẽ bất ngờ mà chính người trong cuộc cũng không lường hết được. Cuộc chiến tranh biên giới chống quân Trung Quốc của nhân dân ta năm 1979 là một “ngã rẽ” như vậy.