công nghiệp điện tử viễn thông

Viettel thành lập Tổng Công ty Công nghiệp công nghệ cao

Viettel thành lập Tổng Công ty Công nghiệp công nghệ cao

GD&TĐ - Sáng 24/5/, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel) chính thức thành lập Tổng Công ty Công nghiệp công nghệ cao Viettel (Viettel High Technology Industries Corporation – VHT) với nhiệm vụ tập trung vào hai lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, công nghiệp điện tử viễn thông.