cuộc cách mạng 4.0

Để sinh viên tự tin tiếng Anh, chủ động hội nhập

Để sinh viên tự tin tiếng Anh, chủ động hội nhập

GD&TĐ - Không chỉ có kiến thức chuyên môn tốt, sinh viên Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) còn có nền tảng tiếng Anh và kỹ năng hội nhập sâu rộng, từ đó có thêm nhiều cơ hội du học cũng như làm việc trong môi trường quốc tế.

Giáo dục bắt nhịp với cuộc cách mạng 4.0

Giáo dục bắt nhịp với cuộc cách mạng 4.0

GD&TĐ - Thế giới thay đổi, nhận thức thay đổi, giáo dục cũng phải thay đổi theo. Trường học là nơi mang lại cho người ta tri thức. Nền kinh tế tri thức trước hết là cần những người có tri thức, bởi vậy trong bất cứ hoàn cảnh nào vai trò của giáo dục, đào tạo trong thời đại mới cũng hết sức quan trọng.