chế độ trợ cấp một lần

Đủ 55 tuổi có được hưởng chế độ trợ cấp một lần và nâng lương trước thời hạn

Đủ 55 tuổi có được hưởng chế độ trợ cấp một lần và nâng lương trước thời hạn

GD&TĐ - * Hỏi: Tôi là giáo viên mầm non. Hiện đang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn (KTXH - ĐBKK) của tỉnh Yên Bái. Tháng 1/2019, tôi đủ 55 tuổi để nghỉ chế độ hưu trí. Xin hỏi chuyên mục, tôi có được hưởng chế độ trợ cấp một lần và nâng lương trước thời hạn hay không? - Nguyễn Thị Mơ - giáo viên tỉnh Yên Bái.