chế độ làm thêm giờ

Chế độ làm thêm giờ

Chế độ làm thêm giờ

GD&TĐ - Hỏi: Tôi là giáo viên tiểu học, hiện nay chúng tôi được nghỉ hè tháng 6 + 7. Nhưng tháng 7, kế hoạch nhà trường có đoàn đánh giá ngoài, chúng tôi có lịch được cử đi làm. Vậy chúng tôi có được hưởng lương theo chế độ làm thêm giờ không? Vì nghỉ hè chúng tôi được nghỉ và hưởng nguyên lương và phụ cấp? Thảo Nguyễn (nguyenthao***@gmail.com)

Tin tiêu điểm