chạy chức

Trung ương chỉ rõ nhiều hạn chế, yếu kém trong công tác cán bộ

Trung ương chỉ rõ nhiều hạn chế, yếu kém trong công tác cán bộ

GD&TĐ - Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7, khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ vừa được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành đã thẳng thắn chỉ rõ nhiều hạn chế, yếu kém trong công tác cán bộ.

Sử dụng chiếc phong bì sao cho đúng?

Sử dụng chiếc phong bì sao cho đúng?

GD&TĐ - "Văn hóa phòng bì", bản chất nó là nét đẹp văn hóa của người dân Việt Nam. Trước kia, ít khi người ta sử dụng phòng bì mà là biếu xén quà cáp lẫn nhau để chia sẻ niềm vui hay nỗi buồn giữa những người thân quen, xóm làng với nhau, thể hiện tinh thần gắn bó, đoàn kết của người dân.

Tin tiêu điểm