chức danh nghề nghiệp

Hỏi về nâng hạng chức danh nghề nghiệp

Hỏi về nâng hạng chức danh nghề nghiệp

GD&TĐ - * Hỏi: Chúng tôi là giáo viên trường tiểu học của TP Cà Mau. Ngày 30/12/2016, chúng tôi được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II. Vậy chúng tôi có phải tham gia bồi dưỡng lớp nâng hạng không? Giáo viên chúng tôi nhận được thông báo bắt buộc phải học lớp bồi dưỡng chuyên môn để nâng hạng chức danh nghề nghiệp. Xin hỏi như vậy đúng hay sai? Trịnh Văn Lâm (truongtieuhoc***@yahoo.com.vn)

Bất cập định chế xử lý kỷ luật giáo viên

Bất cập định chế xử lý kỷ luật giáo viên

GD&TĐ - Một hội đồng xử lý kỷ luật giáo viên tiểu học, nhưng thành phần không có hiệu Trưởng, không có Trưởng phòng GD&ĐT. Nhà trường nói riêng, cơ quan quản lý giáo dục nói chung phải chăng đang có quá ít “quyền” với giáo viên?

Tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức sẽ thay đổi như thế nào?

Tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức sẽ thay đổi như thế nào?

GD&TĐ - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7, Khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, trong đó nêu rõ những nội dung cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (khu vực công).

Sẽ có Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

Sẽ có Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT vừa ban hành dự thảo Thông tư về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non. Dự thảo đề xuất, giáo viên mầm non phải đạt được 5 tiêu chuẩn và 15 tiêu chí. Cụ thể: