chủ tịch hồ chí minh

Đưa công tác thi đua gắn với công việc hằng ngày

Đưa công tác thi đua gắn với công việc hằng ngày

GD&TĐ - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị đồng chí, đồng bào, chiến sĩ cả nước tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện thật tốt tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, đưa công tác thi đua gắn với công việc hằng ngày của mỗi người như Bác Hồ đã dạy.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ

Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ

GD&TĐ - Trong bài phát biểu quan trọng bế mạc Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng khóa XII mới đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo về công tác cán bộ: “Chuẩn hóa, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường, cơ chế và điều kiện để thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và bảo vệ cán bộ; phân công, phân cấp gắn với giao quyền, ràng buộc trách nhiệm; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và xử lý nghiêm minh sai phạm...”.

Giáo dục - phép cộng của mùa xuân

Giáo dục - phép cộng của mùa xuân

GD&TĐ - Một năm khởi đầu từ mùa xuân, cuộc đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Triết lý xuân và tuổi trẻ hàm súc ý nghĩa của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Tết độc lập đầu tiên của dân tộc mãi vang vọng theo chu kỳ tuần hoàn bốn mùa của vũ trụ.