chủ tịch UBND

Quảng Bình có tân chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

Quảng Bình có tân chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

GD&TĐ - Với số phiếu đạt 93,87% tổng số đại biểu HĐND tỉnh Quảng Bình, ông Trần Công Thuật - Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình  

Chủ tịch UBND địa phương tiếp công dân chưa đủ số kỳ tối thiểu

Chủ tịch UBND địa phương tiếp công dân chưa đủ số kỳ tối thiểu

GD&TĐ -Việc tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã ở hầu hết các địa phương đều chưa đủ số kỳ tối thiểu theo quy định Luật Tiếp công dân do vậy việc tiếp công dân còn chưa gắn với thẩm quyền giải quyết nên chất lượng tiếp công dân chưa cao, khiếu nại vượt cấp chưa giảm.

Đang xử lý chức vụ ông Nguyễn Xuân Anh theo quy trình

Đang xử lý chức vụ ông Nguyễn Xuân Anh theo quy trình

GD&TĐ - Liên quan đến việc xử lý chức danh Chủ tịch HĐND TP đối với ông Nguyễn Xuân Anh, Ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết đây là thẩm quyền thuộc về quy trình của bên tổ chức Đảng, hiện nay quy trình này đang được thực hiện đúng quy định của Tổ chức.