chủ nhiệm lớp

Khi học sinh đòi đổi thầy

Khi học sinh đòi đổi thầy

GD&TĐ - Những ai từng làm chủ nhiệm ắt hẳn không phải một lần đối mặt với yêu cầu này của học sinh. Hiện tượng này xuất hiện nhiều ở các lớp cuối cấp - như nhận xét của một số đồng nghiệp ở trường tôi và cả ở một vài trường bạn.