chữ Hiếu

Đạo Hiếu qua hội làng đầu năm ở xứ Bắc

Đạo Hiếu qua hội làng đầu năm ở xứ Bắc

GD&TĐ - Với người Việt Nam, chữ hiếu luôn được coi trọng, là truyền thống quý giá phải giữ gìn và phát huy. Nó còn được khắc sâu trong các tục lệ hay lễ hội văn hóa của người Việt. Diễn ra trong những ngày đầu năm, lễ hội làng Nôm mang tính đặc trưng xứ Bắc và chữ Hiếu được đặt lên hàng đầu.