chịu trách nhiệm hình sự

Robert Muller: Không loại trừ Donald Trump phải chịu trách nhiệm hình sự

Robert Muller: Không loại trừ Donald Trump phải chịu trách nhiệm hình sự

GD&TĐ - Ngày 24/7, lần đầu tiên phát biểu tại một phiên điều trần tại Quốc hội Hoa Kỳ, cựu Công tố viên đặc biệt Robert Muller khẳng định, các nhà điều tra đã đi đến kết luận rằng vào năm 2016, Chính phủ Nga đã chỉ đạo một chiến dịch với “quy mô lớn và có hệ thống” để can thiệp vào cuộc bầu cử ở nước Mỹ.