chương trình giáo dục phổ thông mới

Chương trình Giáo dục phổ thông mới: “Xóa sổ” dạy chay

Chương trình Giáo dục phổ thông mới: “Xóa sổ” dạy chay

GD&TĐ - Đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát triển năng lực của học sinh là nhiệm vụ cấp thiết trong giai đoạn hiện nay, trong đó, giáo viên là yếu tố quyết định hàng đầu. Phương pháp giảng dạy đúng với đặc điểm môn học và tiết học cũng như đúng với đối tượng học sinh luôn là yếu tố quan trọng nâng cao chất lượng giảng dạy.

Triển khai CTGDPT mới: Chủ động tháo gỡ từ cơ sở

Triển khai CTGDPT mới: Chủ động tháo gỡ từ cơ sở

GD&TĐ - Trong Chương trình giáo dục phổ thông (CTGDPT) mới, một trong hai thay đổi cơ bản ở bậc tiểu học là thực hiện bắt buộc dạy và học 2 buổi/ngày. Chính vì vậy, việc chuẩn bị nguồn lực triển khai đòi hỏi nỗ lực lớn của các địa phương trong bối cảnh còn nhiều khó khăn như cơ sở vật chất (CSVC), đội ngũ giáo viên...

Tập huấn giảng viên quản lý GD chủ chốt thực hiện Chương trình GDPT mới

Tập huấn giảng viên quản lý GD chủ chốt thực hiện Chương trình GDPT mới

GD&TĐ - Sáng nay (6/8), Dự án Hỗ trợ đổi mới Giáo dục phổ thông (RGEP) và Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP) - Bộ GD&ĐT - khai mạc đợt tập huấn giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt để chuẩn bị thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Đợt tập huấn sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 6-8/5/2019.

Đổi mới không khí sư phạm, kích thích sáng tạo

Đổi mới không khí sư phạm, kích thích sáng tạo

GD&TĐ - Bảo đảm nguồn lực chuẩn bị tốt cho Chương trình giáo dục phổ thông mới, nhiều trường học ở ĐBSCL đã chú trọng giảm áp lực sổ sách cho giáo viên. Bên cạnh đó, không khí sư phạm trong nhà trường cũng được cải thiện đáng kể để kích thích tinh thần đổi mới, sáng tạo… 

Ngoại ngữ trong Chương trình Giáo dục phổ thông mới

Ngoại ngữ trong Chương trình Giáo dục phổ thông mới

GD&TĐ - Tiếng Trung Quốc và Tiếng Hàn Quốc đều là ngoại ngữ 2, môn học tự chọn, được tổ chức giảng dạy có thể từ lớp 6 đến hết lớp 12 trong Chương trình GDPT mới; giúp HS hình thành, phát triển năng lực ngoại ngữ để sử dụng một cách tự tin, hiệu quả, phục vụ cho việc học tập và giao tiếp, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế của đất nước.

Tin tiêu điểm