chăm sóc sức khỏe học sinh

Tổ chức ký cam kết VSATTP giữa Hiệu trưởng các trường MN, TH, TH&THCS với Phòng GD&ĐT

Tổ chức ký cam kết VSATTP giữa Hiệu trưởng các trường MN, TH, TH&THCS với Phòng GD&ĐT

GD&TĐ - Những năm qua, cùng với sự chú trọng nâng cao chất lượng Giáo dục và Đào tạo, Phòng GD&ĐT huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang đã triển khai nhiều biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm(VSATTP) tại các trường học, đặc biệt với các trường tổ chức ăn bán trú nhằm giúp nâng cao sức khỏe cho học sinh.

Sở GD&ĐT nêu hạn chế trong công tác vệ sinh trường học

Sở GD&ĐT nêu hạn chế trong công tác vệ sinh trường học

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Hòa Bình thông báo kết quả kiểm tra công tác giáo dục chính trị và HSSV, công tác giáo dục dân tộc, công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học, công tác giáo dục quốc phòng an ninh đối với các đơn vị, trường học trên địa bàn huyện Lương Sơn.