chính sách mới

Ấn Độ: Tham vọng nâng tầm giáo dục nhờ chính sách mới

Ấn Độ: Tham vọng nâng tầm giáo dục nhờ chính sách mới

GD&TĐ - Các nhà quản lý GD tại Ấn Độ đã soạn thảo chính sách GD mới với những thay đổi đáng kể. Chủ tịch Ủy ban Soạn thảo Chính sách, Tiến sĩ K. Kasturirangan khẳng định, dự thảo được đề ra với hy vọng đưa nền GD đất nước lên tầm cao mới, sánh ngang với các cường quốc về lĩnh vực này trên thế giới.

Đa số ý kiến đồng thuận cao về các chính sách mới trong dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi)

Đa số ý kiến đồng thuận cao về các chính sách mới trong dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi)

GD&TĐ - Thường trực Ủy ban (TTUB) Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội nhận thấy các ý kiến góp ý của nhân dân được tổng hợp trong “Báo cáo kết quả lấy ý kiến Nhân dân của Chính phủ đối với Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi)” về cơ bản đã đề cập tới hầu hết các nội dung cần sửa đổi trong Luật GD.

Lấy ý kiến trẻ em khi xây dựng văn bản liên quan đến trẻ em

Lấy ý kiến trẻ em khi xây dựng văn bản liên quan đến trẻ em

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư 36/2018/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện lấy ý kiến của trẻ em trong quá trình xây dựng chương trình, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quyết định, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em (văn bản về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em).

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2018

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2018

GD&TĐ - Tháng 12 này, nhiều chính sách mới của Chính phủ bắt đầu có hiệu lực thi hành. Trong đó có chính sách bổ sung thêm đối tượng được miễn học phí là: Trẻ em học lớp mẫu giáo 5 tuổi ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.