chính phủ Syria

Phe nổi dậy tuyệt vọng đầu hàng, Aleppo thất thủ toàn diện

Phe nổi dậy tuyệt vọng đầu hàng, Aleppo thất thủ toàn diện

Phe nổi dậy Syria hôm qua (13/12) đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn để sơ tán khỏi khu vực đông Aleppo. Thỏa thuận này đồng nghĩa với việc phe nổi dậy chính thức đầu hàng trên chiến trường Aleppo do không thể chống đỡ được trước sức tấn công mạnh mẽ của quân đội Syria và các lực lượng đồng minh.