chính phủ Syria

10 sự kiện thế giới nổi bật trong năm 2016

10 sự kiện thế giới nổi bật trong năm 2016

Trọng tài bác bỏ yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông là sự kiện nổi bật đầu tiên trong 10 sự kiện thế giới nổi bật trong năm 2016 do Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) vừa bình chọn.