chinh phục

4 điểm cộng giúp bạn chinh phục nhà tuyển dụng

4 điểm cộng giúp bạn chinh phục nhà tuyển dụng

GD&TĐ - Việc tích lũy kiến thức, kỹ năng cần thiết từ khi còn là sinh viên làm tăng khả năng bạn được nhận vào vị trí công việc phù hợp với khả năng, sở thích. Check-list của bạn đã có đủ 4 yếu tố dưới đây?