chiến lược phát triển giáo dục

Cơ sở phát triển toàn diện, bền vững giáo dục Đại học

Cơ sở phát triển toàn diện, bền vững giáo dục Đại học

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT xác định yêu cầu xây dựng bản Chiến lược Phát triển tổng thể giáo dục đại học giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2035, làm cơ sở cho sự đổi mới, phát triển toàn diện và bền vững trong dài hạn của hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

Tin tiêu điểm