chiến dịch tranh cử

Canada: Cam kết đầu tư cho GD gây hoài nghi

Canada: Cam kết đầu tư cho GD gây hoài nghi

GD&TĐ - Từ trường học miễn phí cho trẻ em bốn tuổi đến việc sắp xếp lại hệ thống quản trị trường học công lập, các đảng chính trị của Quebec đã và đang đưa ra rất nhiều kế hoạch cho GD để lấy phiếu trong cuộc bầu cử chọn ra chính quyền mới ở tỉnh lớn nhất Canada, thế nhưng cũng có nhiều sự hoài nghi về các kế hoạch này.