chuyện gia đình

Con trai làm ôsin có bầu và cái kết bất ngờ sau 5 năm

Con trai làm ôsin có bầu và cái kết bất ngờ sau 5 năm

Vợ chồng tôi gần 70 tuổi và đã nghỉ hưu theo chế độ của nhà nước. Chúng tôi có hai đứa con, con gái đầu đã yên bề gia thất còn con trai út hơn 40 tuổi nhưng chưa có vợ. Vì chỉ có một đứa con trai nên bao nhiêu hy vọng vợ chồng tôi dồn hết vào con.