chuyển của từ trong tiếng Việt

Lý thú xu thế biến chuyển của từ trong tiếng Việt

Lý thú xu thế biến chuyển của từ trong tiếng Việt

GD&TĐ - Nhân sự kiện Nhật hoàng đăng quang vừa qua, nhiều ý kiến không đồng tình với các bài báo gọi Nhật hoàng là “hoàng đế” và nêu thắc mắc: “Trong trường hợp cụ thể của nước Nhật, một từ lâu nay vẫn thường được dùng để gọi nhà vua Nhật là “Nhật hoàng”.