cam kết an toàn thực phẩm

Tổ chức ký cam kết VSATTP giữa Hiệu trưởng các trường MN, TH, TH&THCS với Phòng GD&ĐT

Tổ chức ký cam kết VSATTP giữa Hiệu trưởng các trường MN, TH, TH&THCS với Phòng GD&ĐT

GD&TĐ - Những năm qua, cùng với sự chú trọng nâng cao chất lượng Giáo dục và Đào tạo, Phòng GD&ĐT huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang đã triển khai nhiều biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm(VSATTP) tại các trường học, đặc biệt với các trường tổ chức ăn bán trú nhằm giúp nâng cao sức khỏe cho học sinh.