con riêng

Tù suốt đời vì hiếp 2 con riêng của vợ

Tù suốt đời vì hiếp 2 con riêng của vợ

Tuấn Em thừa nhận mỗi khi hai con của vợ mình xin đi chơi, đi sinh nhật bạn hay xin tiền mua bánh, Tuấn Em ra điều kiện là phải cho y quan hệ tình dục. Suốt 3 năm, Tuấn Em đã nhiều lần xâm phạm hai con riêng của vợ.