con gái

Đàn ông ghen khác đàn bà như thế nào?

Đàn ông ghen khác đàn bà như thế nào?

Đâu phải chỉ có đàn bà con gái mới ghen. Thực ra, đàn ông có khi còn ghen hơn cả đàn bà. Tuy thế, cái ghen của đàn ông và đàn bà không giống nhau. Điều này đã trở thành vấn đề được nhiều nhà tâm lý học quan tâm.