cự đà

Kỳ nhông... 8 đuôi

Kỳ nhông... 8 đuôi

Một con kỳ nhông có 8 cái đuôi, một đuôi dài và 7 đuôi ngắn, mới được phát hiện ở Mỹ.