cổng thu phí ô tô

Tin vắn

Tin vắn

 Sở Giao thông vận tải TPHCM vừa đề xuất UBND TPHCM chấp thuận giao cho Trung tâm quản lý đường hầm sông Sài Gòn làm chủ đầu tư dự án này.