cổ nhân dạy

Nhìn vào đặc điểm này để biết ai thành thật, ai giả dối

Nhìn vào đặc điểm này để biết ai thành thật, ai giả dối

Người chân thật thường ít thể hiện, kẻ giả tạo lại nổi bật giữa đám đông. Nhưng dù thế nào cũng hãy chọn cho mình cách sống chân thật. Sống chân thật không chỉ với gia đình mà còn với cả xã hội, chỉ khi ấy bản thân bạn mới cảm thấy không hổ thẹn với lương tâm.

Tin tiêu điểm