cấu trúc nghị luận

Sở GD&ĐT Nghệ An công bố đáp án chính thức môn Ngữ văn vào lớp 10

Sở GD&ĐT Nghệ An công bố đáp án chính thức môn Ngữ văn vào lớp 10

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Nghệ An vừa công bố Hướng dẫn chấm chính thức môn Ngữ văn, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Theo đó, tổng điểm toàn bài là 10 điểm, chiết điểm đến 0,25. Thí sinh làm bài theo cách khác đáp án nhưng đáp ứng yêu cầu cơ bản và có sức thuyết phục vẫn được chấp nhận.