cất giữ

Khi công sở biến thành…. “cái chợ“!

Khi công sở biến thành…. “cái chợ“!

Do các điều kiện về kinh tế, chất lượng thực phẩm, nhiều dân công sở đã bỏ thói quen ăn cơm trưa ngoài hàng quán để tụ họp ăn uống "tự biên tự diễn" ngay tại cơ quan. Từ đây, những "cái chợ công sở" hình thành...