cấm quảng cáo rượu bia

Mỗi năm bia rượu tổn thất ít nhất 1-3% GDP quý giá

Mỗi năm bia rượu tổn thất ít nhất 1-3% GDP quý giá

GD&TĐ - Để nhích lên từng chút một trong tăng trưởng thì cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp phải nỗ lực; thì ở chiều ngược lại, mỗi năm bia rượu tổn thất ít nhất 1-3% GDP quý giá của chúng ta.