cầu lông

Rộng cửa đón trò

Rộng cửa đón trò

GD&TĐ - Cùng với việc trả lại nguyên vẹn 3 tháng hè cho HS, từ 3 năm nay, Sở GD&ĐT Đà Nẵng thực hiện chủ trương “trường học mở” trong thời gian này. Mở cổng trường trong dịp hè, khuyến khích các trường mở CLB như võ thuật, âm nhạc, cầu lông, bóng bàn để thu hút HS tham gia rèn luyện văn thể mỹ.