cảm nhận hạnh phúc

Nơi học sinh cảm nhận hạnh phúc

Nơi học sinh cảm nhận hạnh phúc

GD&TĐ - Theo nhóm nghiên cứu của Đại học Quốc gia Hà Nội, hiện nay học sinh vẫn chưa thực sự hạnh phúc khi đến trường do gặp phải rất nhiều áp lực. Đã đến lúc các nhà trường, thầy cô giáo cần thay đổi để chung tay xây dựng trường học hạnh phúc, nơi mà học sinh cảm nhận được hạnh phúc khi đến trường để từ đó phát triển năng lực và phẩm chất của bản thân.