Yên Minh; Hà Giang; Mưa lũ: Thiệt hại; Học sinh nghỉ học;