Xiếc

Tuyển người dạy hổ

Tuyển người dạy hổ

Trên sân khấu xiếc, một diễn viên biểu diễn tiết mục "trồng cây chuối" trên lương một con ngựa đang chạy rất nhanh, rồi anh ta trượt xuống bụng con ngựa rồi bám chặt ở đó.