Xe tải

Đến thần chết cũng phải chào thua

Đến thần chết cũng phải chào thua

Nếu rơi máy bay trong tư thế lộn ngược, bị sét đánh, hay bị ngã từ vực thẳm, khả năng sống sót là cực kì thấp. Thế nhưng những người dưới đây lại may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần trong những tình huống tương tự.