Vụ Tổ chức cán bộ

Xử lý nhiều cán bộ, nhân viên y tế vi phạm đạo đức

Xử lý nhiều cán bộ, nhân viên y tế vi phạm đạo đức

Thời gian qua, trước những phản ánh từ bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, Bộ Y tế đã chỉ đạo xử lý nhiều cán bộ, nhân viên y tế vi phạm dạo đức. Trong đó, các BV đã điều chuyển vị trí công tác 50 người, cách chức xử lý 7 người, cho nghỉ việc 5 người và nhắc nhở, rút kinh nghiệm 15.811 trường hợp.