Vụ Hợp tác quốc tế

Việt Nam và Hoa Kỳ tổ chức hội thảo song phương

Việt Nam và Hoa Kỳ tổ chức hội thảo song phương

GD&TĐ - Từ ngày 26-28/6, Vụ hợp tác quốc tế - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Cục Lâm nghiệp Hoa Kỳ đồng tổ chức hội thảo “Thực thi pháp luật chống khai thác gỗ trái phép và hoạt động thương mại liên quan” tại Hà Nội.