Vượt cạn

Những con người kỳ lạ nhất thế giới

Những con người kỳ lạ nhất thế giới

Những người trở thành một “phiên bản lỗi”, Mặc cảm, tự ti, khó hòa nhập, bị mọi người xa lánh. Nếu họ chọn thân thể như người bình thường đôi khi phải đánh đổi cả mạng sống. Còn không phải chấp nhận hình hài “lỗi” suốt đời.