Võ Hạ Trâm đã cùng gia đình nhà chồng đón lễ hội Dawali