Viện Nghiên cứu Thiết kế trường học

Dấu ấn 40 năm Viện Nghiên cứu Thiết kế trường học

Dấu ấn 40 năm Viện Nghiên cứu Thiết kế trường học

GD&TĐ - Viện Nghiên cứu Thiết kế trường học (NCTKTH) được thành lập ngày 12/10/1978, với tên gọi đầu tiên là Phòng NCTKTH, trực thuộc Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp. Tháng 2/1982, Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp ra Quyết định đổi tên thành Trung tâm NCTKTH; sau đó, tháng 11/1986 tiếp tục đổi tên chính thức thành Viện NCTKTH.
 

Tin tiêu điểm