Vi phạm trật tự xây dựng

Hà Nội: Gần 100 cán bộ thanh tra xây dựng bị kỷ luật

Hà Nội: Gần 100 cán bộ thanh tra xây dựng bị kỷ luật

GD&TĐ - Theo báo cáo của UBND TP Hà Nội, 98 cán bộ, công chức, lao động hợp đồng thuộc lực lượng Thanh tra Xây dựng bị xem xét kỷ luật liên quan tới tình hình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn. Trong đó, có hai Phó Chánh Thanh tra Xây dựng.

Hà Nội: Xem xét kỷ luật 2 Phó Chánh Thanh tra xây dựng

Hà Nội: Xem xét kỷ luật 2 Phó Chánh Thanh tra xây dựng

GD&TĐ - Theo báo cáo của UBND Thành phố Hà Nội, hiện có 98 cán bộ, công chức, lao động hợp đồng thuộc lực lượng thanh tra xây dựng bị xem xét kỷ luật liên quan tới tình hình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn. Trong đó, có hai Phó Chánh thanh tra xây dựng.