UBTV Quốc hội

UBTV Quốc hội cho ý kiến về 7 dự án Luật

UBTV Quốc hội cho ý kiến về 7 dự án Luật

GD&TĐ -Trong khuôn khổ của Phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến đối với một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của 7 dự án luật đã được Quốc hội thảo luận, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5.